Online Katalog !

Bizi Daha Yakından İncelemek İçin Aşağıdan Kataloğu İndirebilirsiniz…

Download PDF

Neler Yaparız ?

 • Klima Santrali
 • Hijyenik Klima Santrali
 • Havuz Nem Alma Santralleri
 • Isı Geri Kazanım Cihazları
 • Sığınak Havalandırma Santrali
 • Hücreli Fanlar (Aspiratör)
 • Radyal ve Aksiyel Tip Isıtma Apareyleri
 • Çatı Tipi Fanlar
 • jet Fanlar ve Otomasyon Sistemleri
 • Duman Tahliye Fanı
 • Basınçlandırma Fanı
 • Kanal Tipi Fanlar
 • Havalandırma Susturucuları
 • Yangın ve Hava Damperleri
 • Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcı
 • Rooftop Klimalar

Alışveriş & İş Merkezi İklimlendirme Çözümleri

alışveriş ve iş merkezi havalandırma sistemleriİş ve alışveriş merkezlerinin iklimlendirme sistemlerinin tasarımı, iç ortam konfor şartlarının gereksinimlerine aynen ihtiyaç duyar, bunlara ilave olarak karakteristik açıdan birbirinden çok farklı şartlara ihtiyaç duyulan mekanları da içinde barındırır. Doğru taze hava karışım oranları ile içerideki işlemler dikkate alınarak teknik ve ekonomik açıdan yatırımcı tercihlerine sunulur.

1. Konfor; en önemli tasarım kriterleri sıcaklık, taze hava miktarı, filtrasyon, bağıl nem, toz tutuculuk, ses seviyesidir.

2. Kurulum ve işletme maliyeti; sistemin ilk yatırım maliyeti ve ekonomik ömrü içinde ortaya çıkan işletme ve bakım maliyetlerinin dikkate alınması gerekir.
3. Servis ve bakım kolaylığı; sürdürülebilir bir iklimlendirme sisteminin en temel fonksiyonlarından birisi de, kesintisiz operasyon için servis ve bakım metotları ve kolaylığıdır.

Enerji Verimliliği Çözümleri

havalandırma sistemi enerji verimliliğiGünümüzde artan enerji maliyetleri, mevcut enerji kaynaklarımızı gelecek nesillere yetecek şekilde kullanmak fikri ve yaşanan küresel ısınmanın etkisini azaltmak gayretlerini destekleyen soğutma sistemleri üreticilerini bu cihazların en verimli şekilde üretilmesine yönlendirmiştir.

Özellikle dünyadaki enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturan büyük ekonomiler {ABD, Çin, Hindistan} hızla tükenen enerji kaynaklarını daha verimli kullanmaya itmiştir.

Enerji tüketimi hiç kuşkusuz soğutma endüstrisinde de hızla artan bir eğilim sergilemekte ve konfor soğutma sistemlerine kıyasla sistem salonları, veri merkezleri ve proses soğutma teknolojisi bu eğilimde öne çıkmaktadır.

1. Yaygın olarak kullanılan iklimlendirme sistem çözümlerinin teknik & ekonomilerinin kıyaslanması {ilk yatırım, işletme, bakım maliyetlerinin oluşturulması}

2. Farklı sistem çözümlerin teknik & ekonomik olarak kıyaslanması için (benchmarking), değişen iklim profilleri kullanılarak fayda-maliyet (başa baş nokta analizlerinin) yapılması
3. Mevcut yerleşim planlarına göre (layout) sistem yerleşim ve elemanlarının çıkarılması.
4. İstenilen iklimlendirme standardına göre bütçe, zaman ve kapsam kısıtlarının oluşturulması.

İş Merkezleri & Ofisler

ofis iş yeri havalandırma sistemleriİnsanların günde ortalama 9-10 saatlerini geçirdikleri çalışma ortamlarının iç hava kalitesi son derece önemlidir.

Özellikle açılabilir penceresi olmayan iş merkezleri’nde ısıtma – soğutma ihtiyacının yanında insanların sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için gereken taze havanın da sağlanması şarttır. Vensa, ofis ortamlarının havalandırma sistemleri ankara için uygun maliyetli, ekolojik çözümler sunmaktadır.

Satış Sonrası Hizmetlerimiz

Periyodik bakım
Cihazların verimli, kesintisiz ve uzun süreli hizmet verebilmesi amacı ile işletmeler ile yıllık periyodik bakım anlaşmaları yapılır. Bu sayede sistemleri, arıza yapmadan önce gerekli bakımları ve parça değişiklikleri yapılır.

İşletmelerdeki klima santralleri için “Check – Up”
Klima santrallerinin mevcut durumları ve çalışması detaylı olarak incelenir. İnceleme esnasında mekanik ve elektriksel yönleri bütün olarak irdelenerek ileride oluşabilecek arızaların önüne geçilir. Ayrıca, gerek mekanik gerekse elektriksel anlamda enerji verimliliğini olumsuz etkileyecek durumlar için önlemler alınır ve işletmeye rapor edilir.

Arıza giderme;
Garanti içi veya garanti dışı oluşacak tüm arızalara acilen müdahale edilerek sistemin tekrar çalışması temin edilir.

Yedek parça temini;
Satıştan itibaren minimum 10 yıl süre ile yedek parça teminini sağlanır.

Hücre nontaj süpervizörlüğü;
Garanti içi veya garanti dışı oluşacak tüm arızalara acilen müdahale edilerek sistemin tekrar çalışması temin edilir.

Devreye alma;
Üretimini veya temsilciliğini yaptığımız tüm ürünlerin devreye alınması firmamız veya firmamıza bağlı teknik servisler vasıtası ile yapılır. Cihaz, son kullanıcılara eğitimleri verilerek teslim edilir.

Driven By Values, Delivering On A Vision.